A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

pályázati felhívás - Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság szám: EAC/39/04

(2004/C 174/21)


1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
A "Kultúra 2000" program hozzájárul az európai nemzetek
közös kulturális térségének előmozdításához. A Közösség
minden évben támogatja a társulások vagy hálózati alakulatok
által kivitelezett éves és többéves projekteket. Az éves projektekben
legalább három, illetve a többéves projektekben legalább
öt, a "Kultúra 2000" programban résztvevő tagállam kulturális
szervezőinek kell közreműködnie.
A "Kultúra 2000" program 1. tevékenységi köre (éves
projektek) a zene- és színművek bemutatása, a kulturális
örökség, a plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a
könyvek, valamint a fordítás területén biztosít támogatást.
A "Kultúra 2000" program 2. tevékenységi köre (többéves
projektek) a zene- és színművek bemutatása, a kulturális
örökség, a plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a
könyvek területén biztosít támogatást.


2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK
A támogatásra jogosult pályázók a jogi személyiséggel
rendelkező köz- és magánszervezetek, akiknek fő tevékenységi
köre a kulturális szférához kapcsolódik.
Ezeknek a szervezeteknek a programban részt vevő alábbi országokban
kell székhellyel rendelkezniük:
 -az EU 25 tagállama 2004. május 1-jétől kezdve,
 -a három EGT/EFTA ország (Izland, Liechtenstein és
Norvégia),
 -a csatlakozni kívánó országok, amelyeknél a részvételhez
szükséges előkészületek megvalósultak.


3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT IDŐTARTAMA
E pályázati felhívás alatt támogatott projektek teljes költségvetése
körülbelül 28 millió euró (1. és 2. tevékenységi kör).
Az éves projektekre igényelhető támogatás 50 000 és 150 000
euró között van, és nem lépheti túl a projekt teljes támogatható
költségvetését.
Fordítási projektekre a közösségi támogatás fedezi a fordító(k)
díjazását a pályázatba foglalt összes könyvre (minimum 4,
maximum 10 támogatható könyv) feltéve, hogy ezek nem
haladják meg az 50 000 eurós összeget vagy a teljes kiadási
költség 60 %-át.
A többéves projektekre igényelt támogatásnak 50 000 euró
felett kell lennie, de nem haladhatja meg az évi 300 000 eurós
szintet, valamint a teljes támogatható költségvetés 60 %-át.
A projekteknek 2005. november 15. előtt el kell kezdődniük.
Az éves projektek időtartama 12 hónapnál nem tervezhető
hosszabbra. A többéves projektek időtartama minimum 24
hónap, de 36 hónapnál nem tervezhető hosszabbra.
Rendkívüli körülmények között és a kedvezményezett által
kellően indokolt esetben egy módosítási eljárással a kiválasztott
projektek időtartamának 6 hónapos meghosszabbítására
lehetőség van.


4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A közösségi finanszírozásra irányuló pályázatok benyújtási
határideje az alábbiak szerint alakul:
 -Éves és fordítási projektekre: 2004. október 15.
 -Többéves projektekre: 2004. október 29.


5. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ
A részletes leírás és a jelentkezési formulák a Bizottság internetes
oldalán érhetők el:
http://europa.eu.int/comm/culture/ac/index_en.html
A támogatást igénylő pályázatokat a részletes leírásban rögzített
feltételek tiszteletbentartásával és a részletes leírásban rendelkezésre
álló formában kell benyújtani.
2004.7.6. C 174/21 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU

Részletes információkat a Kultúrpont Irodától is lehet kérni!

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Táncművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot
hirdet független, hivatásos alternatív táncművészek, tánccsoportok részére
2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. között megvalósuló programok
támogatására. Pályázni lehet egyebek között
- workshopok rendezésére
- független alkotók meglévô produkcióinak bel- és külföldi forgalmazására.
Beadási határidô: 2004. szeptember 27.

Bôvebb információ:
NKA Igazgatósága; 1388 Budapest, Pf. 82.
www.nka.hu
Tel.: 351-5461/141

A Magyar Állami Operaház művészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény intendáns-főigazgatója pályázatot hirdet- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. 23. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20) Korm. Rendelet alapján balettigazgatói állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet


Előnyben részesül az aki művészeti intézményben szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik , valamint egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

A balettigazgató feladata:
- A Magyar Állami Operaház legjobb művészi hagyományainak megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése,
- az egyetemes balettművészet alkotásainak a nemzeti intézmény rangjához méltó színvonalú bemutatása, repertoáron tartása,
- a műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása a balettművészet jelentős külföldi intézményeivel.

A pályázóval szembeni követelmények:
a Magyar Állami operaház alapfeladatait elsősorban az intézmény saját társulatával: közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott művészekkel, valamint meghatározó mértékben az intézménnyel állandó szerződésben álló koreográfusokkal, magántáncosokkal látja el. Az előadások színvonalának emelése érdekében ugyanakkor rendszeresen vagy alkalmanként sikeres magyar és külföldi előadóművészek közreműködését is igénybe veszi.

A pályázatnak részletesen kell szólnia:
- a pályázó megbízásának időtartamára szóló műsorpolitikájáról. Az elvárás olyan, a repertoár rendszeren belüli műsorszerkezet kialakítása, továbbá a balettirodalom azon műveinek a színre vitele, melyek jellegzetessé teszik a magyar balettjátszást.
- A pályázónak a Magyar Állami Operaház balett-társulatának vezetői munkaköreire, művészállományára (koreográfusok, magántáncosok, tánckar) vonatkozó foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiről.
- A pályázó hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatairól, melyek közép- és hosszú távon lehetővé teszik és biztosítják a Magyar Állami Operaház balett-társulatának a nemzetközi balettéletben jegyzett és keresett produkciók létrehozását és értékesítését.
- A hagyományos és modern balettjátszás egyensúlyára vonatkozó elképzeléseiről, hogy az intézmény mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklődésnek és kihívásoknak megfelelhessen.
- A pályázónak rangos külföldi vendégművészek, együttesek budapesti szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseiről .

A pályázathoz csatolni kell:
-a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
-a pályázó iskolai végzettéségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát,
- a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A balettigazgató megbízása 2005. augusztus 1-jétől , 5 évre szól.

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot- zárt borítékban, kizárólag postai úton- a Magyar Állami Operaház Humánpolitikai Osztályának címezve: 1061 Budapest, Hajós u. 11., egy példányban kell benyújtani, a felhívásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
-szakmai kérdésekben: ügyvezető igazgatónál (Fülöp Attila), telefon: 312-46-42
- általános kérdésekben: a humánpolitikai osztályvezetőnél (Takács Anita), telefon: 311-95-78

Szinetár Miklós sk.
A Magyar Állami Operaház
Intendáns- főigazgatója

2005. január 13-16. között kerül megrendezésre az

6. Szóló Tánc Fesztivál
és a 4. Duó Tánc Fesztivál


az Orkesztika Alapítvány szervezésében, a MU Színházban.

Várjuk rövid, új táncprodukciók jelentkezését!

1999-ben az Orkesztika Alapítvány "Pódium-Tánc" címmel indította el befogadó színházi programját. Mint azt a program elnevezése mutatja, célul tűztük ki a háború előtti Magyarországon is divatos pódiumtáncolás műfajának felélesztését, valamint az alkotó fiatal generációk számára a megmutatkozás lehetőségét.

Az eddig megrendezett fesztiváljainkhoz hasonlatosan, továbbra is fenntartjuk azt a célkitűzésünket, hogy az előirt feltételeken túl, kötöttségektől mentesen, minél többen tudják bemutatni önálló koreográfiai munkájukat, melyeket szakmai zsűri és a közönség is értékel. Fesztiválunk lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy kipróbálhassák művészi elképzeléseiket, akár magukon, akár egy felkért előadón, és produkcióikat megméretve visszajelzést kapjanak munkájuk fejlesztéséhez.

A 6. Szóló Tánc és a 4. Duó Tánc Fesztiválról:

A 2004-es fesztivál 20 szóló és 20 duó produkciót tud fogadni. Ennél többre idő hiányában, a közönség és a zsűri túlterhelésének elkerülése érdekében nincs mód.

A fesztivál nem kíván befogadni olyan koreográfiákat, melyekből hiányzik az új minőségre, az alkotó gondolkodásra, az egyéni hangvételre való törekvés (ennek értelmében improvizációk, tradicionális műfajú vagy korábbi koreográfiák bemutatására nincs mód).
A kiírásnak nem megfelelő (és túljelentkezés esetén a nagyon gyenge minőségű) alkotások kiszűrése érdekében a fesztivál szervezői és zsűrije próbatermi videofelvétel alapján előzetesen megnézi a műveket.
Idén a fesztivál céljainak megfelelően, az első szakaszban a produkciónkénti szakmai értékelést helyezzük előtérbe, ezért a korábbi évek gyakorlatával szemben, csak a "Gála"-esten, a második szakaszban, a kiválasztott szólók ismételt bemutatásakor kerül sor az értékelésre, díjazásra.
A bemutatandó produkciók sorrendjét sorsolással döntjük el.
A fesztivál jellegből következően mindenki számára azonos fénytechnika, és azonos terjedelmű színpadi próba áll rendelkezésére. A színpad mérete 8*8m.

A fesztiválra rövid szóló és duó tánc produkciókkal, lehet jelentkezni, az adatlap pontos kitöltésével, a mellékletek benyújtásával, az alábbi feltételekkel:

ˇ A produkciónak a fesztiválra kell készülnie (korábban bemutatott produkcióval nem indulhatnak).
ˇ A jelentkezés alsó korhatára 16 év.
ˇ A bemutatott produkció időtartama, hossza szólónál maximum 6 perc lehet (javasolt időkeret 4 perc), duónál maximum 9 perc lehet (javasolt időkeret 6 perc). Az időkeret túllépése kizárást von maga után.
ˇ A produkcióhoz eszközöket lehet használni, de a színpadra való beállás és kiállás - a fesztivál-jelleg miatt - összesen fél percnél többet nem vehet igénybe. Nem használható viszont olyan kellék, mely a színpad, táncpadló sérülését okozhatja, vagy azt beszennyezheti (víz, gyertya, festék stb.).
A beküldött adatokon a változtatni nem lehet.

Jelentkezési határidő: 2004. november 1.

Regisztrációs díj: 2500.-/pályázat (rózsaszín postautalványon fizethető be a titkárság címére vagy személyesen a Mozdulatművészeti Stúdióban.
Ebből az összegből finanszírozzuk a felmerülő költségeket: szórólap, levelezés, stb.)
Cím: Orkesztika Alapítvány Titkársága, 1078 Budapest, Hernád u. 11., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Amennyiben a jelentkezés e-mailen érkezik be, kérjük az eredeti aláírt adatlapot postázni számunkra).

További információ kérhető a 06-20-3617821 vagy a 06-20-9916447 számon (Tariska Andrea, Pálosi István).

A pályázati adatlap sokszorosítható.

Az adatlap letölthető a http://www.orkesztika.hu címen, vagy beszerezhető személyesen az alábbi helyszíneken: -MMS- Mozdulatművészeti Stúdió (1077 Budapest, Rottenbiller u. 31., tel.: 06-20-3617821), Műhely Alapítvány (1094 Budapest, Liliom u. 41., tel.: 06-1-4562045).

A pályázók számára az -MMS Mozdulatművészeti Stúdió
ingyenes próbalehetőséget tud biztosítani!

2004-2005-ben a fesztivált támogatja a NKÖM-NKA Táncművészeti Szakkollégiuma.
Cseh Centrum, Lengyel Intézet, Orosz Kulturális Központ

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdetett fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel - foglalkozók részére a 2004-es évre. Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez. Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium döntött.

2005. július 14. és augusztus 18. között tartják Bécsben (Ausztria) a fiatal táncosok és koreográfusok részére szervezett danceWEB találkozót az ImPulsTanz - Bécsi Nemzetközi Táncfesztivál keretében. Az eseményre ösztöndíjak is pályázhatók, beadási határidô: 2005. január 31. (on-the-move)

Bôvebb információ:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.danceWEBeurope.net
Pataki András - balettigazgató - Szegedi Kortárs Balett

Bretus Mária - balettművész - Táncművészeti Főiskola
Gaál Mariann - tanársegéd - Táncművészeti Főiskola
Hegedűs Sándor - tanár
Horváthné Major Rita - főiskolai docens - Magyar Táncművészeti Főiskola
Mihályi Gábor - karigazgató - Magyar Állami Népi Együttes
Mucsi János - művészeti igazgató - BM Duna Művészegyüttes
Sasvári Csilla - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Táncművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot
hirdet a 2005. április 1. és 2006. április 1. között megvalósuló magas
művészeti - szakmai színvonalú táncművészeti tervek támogatására. Pályázni lehet
egyebek között:
- hivatásos művészek, hivatásos művészeti együttesek új és korábbi produkcióinak
külföldi forgalmazására,
- rendező szervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai
találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek
fogadására,
- hazai hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi
fórumokon - versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére,
- hivatásos művészek, hivatásos művészeti együttesek nagysikerű nemzeti és
nemzetközi értékű táncműveinek felújítására,
- határon túli hivatásos magyar művészek, hivatásos művészeti táncegyüttesek
produkcióik magyarországi bemutatására.
A pályázatok beérkezési határideje 2005. február 25.

Bővebb információ:
NKA Igazgatósága; 1388 Budapest, Pf. 82.
www.nka.hu

Néptáncegyüttes-vezető képzés határon túli magyaroknak

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet
néptáncegyüttes-vezető képzésre határon túli magyarok számára. A pályázat célja
a vezetők, táncpedagógusok képzése, új koreográfiák tanítása, ezáltal szélesebb
repertoár kialakítása.
Pályázati határidő: 2005. július 20.

Bővebb információ:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma; 1410 Budapest 7., Pf. 219
I: http://www.nkom.hu
T: (06 1) 484-7102

Német táncművészeti ösztöndíj

A Rudolf Nureyev Alapítvány és az UNESCO-Aschberg program támogatásával 16 és 18
év közötti kelet- és közép-európai klasszikus táncosok vehetnek részt a Hamburg
Ballett oktatási központjában 2005 szeptembere és 2006 júliusa között zajló, egy
iskolai évnek megfelelő időtartamú képzési programon.
Jelentkezési határidő: 2005. április 30.

Bővebb információ:
Ballettschule des Hamburg Ballett - Ballettzentrum Hamburg; Caspar-Voght-Str.
54, D-20535 Hamburg, Germany - Mr John Neumeier, Ms Ursula Ziegler
E: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
I: http://www.hamburgballett.de
T: (49-40) 2111 8830 / 8831

Szenegáli ösztöndíj - koreográfia

UNESCO-Aschberg ösztöndíjak támogatásával 40 évesnél fiatalabb hivatásos
koreográfusok vehetnek részt három hónapos szakmai programon a Szenegálban,
Dakar közelében található Espace Sobo-Bade művészeti központban. Az ösztöndíj
felhasználásának időpontjáról a pályázóval egyeztetnek.
Jelentkezési határidő: 2005. április 30.

Bővebb információ:
Espace Sobo-Bade; Toubab Dialao, B. P. 30 Bargny, Senegal - Mr Gérard Chenet
E: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
T: (221) 8 36 03 56

Thaiföldi ösztöndíj - tánc, mozgáskultúra

Külföldi szakmai tapasztalattal rendelkező, a klasszikus és modern táncok
műfajában egyaránt otthonosan mozgó táncosok és koreográfusok számára nyílik
lehetőség UNESCO-Aschberg ösztöndíjak támogatásával a Bangkoki Előadóművészeti
Iskola Tánc Központjában hat hónapos szakmai időszak eltöltésére. A program a
hagyományos és modern táncok mellett többek között egyes harcművészetek
elemzését is tartalmazza.
Jelentkezési határidő: 2005. április 30.

Bővebb információ:
Dance Centre School of Performing Arts; 53 / 3 Sukhumvit Road Soi 33, Klongton,
10110 Bangkok, Thailand - Ms Vararom Pachimsawat
E: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
I: http://www.dance-centre.com , http://www.friends-of-the-arts.info
T: (66-2) 259 88 61

Svájci táncművészeti ösztöndíj

Az UNESCO -Aschberg program és a Rudolf Nureyev Alapítvány támogatásával 2005
augusztusától 2006 júliusáig 16 és 18 éves kor közötti kelet-európai és ázsiai
klasszikus táncosok vehetnek részt a zürichi Schweizerische Ballettberufsschule
klasszikus és modern táncművészeti, 11 hónapos oktatási programján.
Jelentkezési határidő: 2005. április 30.
(UNESCO)

Bővebb információ:
Dance Department, Zurich School of Music, Drama and Dance (Schweizerische;
Seefeldstrasse 225, 8008 Zurich, Switzerland - Mr Oliver Matz
E: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
I: http://www.hmt.edu
T: (41) 1 422 46 86

forrás: kulturpont.hu

Az NKA Táncmuvészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet független, hivatásos alternatív táncmuvészek, tánccsoportok részére 2005. október 1 - 2006. szeptember 30. között megvalósuló programok támogatására. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!


1. Új produkciók megvalósítására

Altéma kódszáma 1534

Pályázni lehet:

díszletre, jelmezre, tiszteletdíjra és annak járulékaira, jogdíjakra, promóciós, valamint reklám- és propaganda-költségre

2. Meglévő produkciók bel-és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma 1518

Pályázni lehet:

tiszteletdíjra és azok járulékaira, jogdíjakra, útiköltségre, szállásköltségre, csoportos étkeztetésre, szállításra, biztosításra, ATA-carne-ra, promóciós, valamint reklám-és propaganda költségre, a forgalmazáshoz szükséges felújítás esetén jelmez-, és díszletköltségre

A pályázatok 2005. október 4-ig beérkezően nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Részletek a www.nka.hu oldalon