A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

www.csabatanc.hu

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogassa a hozzá csatlakozó együtteseket.

Célunk népi hagyományaink megőrzése a tánckultúra újrateremtésével, s ezen tevékenység megkönnyítése a hozzánk csatlakozók számára.

Az egyesület tagságában magánszemélyek, cégek, jogi személyiséggel nem rendelkező táncegyüttesek valamint népzenekarok is vannak.

Tevékenységünk a magyar népművészet, azon belül is leginkább a néptánc és a népzene hagyományainak megőrzésére és népszerűsítésére irányul. 

Mai fogyasztói társadalmunkban igényként, sőt szinte már „követelésként” lép fel a kultúrával, hagyományőrzéssel, a régi szokásokkal, táncokkal, zenékkel való foglalkozás, s mi ezen igények kielégítésére törekszünk.

A hozzánk csatlakozó vidéki együtteseket elsősorban szakmai segítséggel tudjuk patronálni, illetve számos alkalommal biztosítunk számukra viseletek ingyenes kölcsönzését. Szakemberek biztosításával, egyes kiemelt intézményi hátérrel nem rendelkező csoportok ügyeinek intézésével segítjük tagjainkat. Így kap támogatást a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Csaba Band és a Berbécs zenekarok. Egyesületünk a csoportok vezetőivel összefogva igyekszik előteremteni a működésükhöz szükséges anyagi, tárgyi és szellemi feltételeket. Az együttesek számára előadási lehetőséget szervezünk, illetve biztosítunk.

Eredményeink:

A Csaba KET megalakulása óta rendszeresen szervezünk gyermek és felnőtt tánctáborokat, melyeken nemcsak az egyesület tagjainak biztosítunk lehetőséget a különböző táncok megismerésére, hanem bárki részt vehet az általában egyhetes programon.

Rendezvényeink között megtalálhatók a táncházak, melyekben a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttessel karöltve magyar, szlovák és román táncok tanítását vállaljuk.

A 2003-as évben indítottuk be Békéscsabán a „Mindenki tánciskoláját”. Ebben a projektben az érdeklődőkkel megismertetjük nemzetünk és nemzetiségeink tánckultúráját. Heti rendszerességgel találkozhatnak a résztvevők, akik nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a megye több településéről bejárnak Békéscsabára. A rendezvény, neve alapján is rájöhetünk, minden korosztálynak szól, így a tánckedvelők között ugyanúgy megtalálhatjuk a tizenévest, mint az ötvenévest.

2004-ben immár hetedik alkalommal szerveztük meg a Megyei Kiscsoportos Találkozót, melyet kezdetben Orosházán szerveztünk, ahol az ottani művelődési központ segítségével a mi kis fesztiválunk nemzetközivé nőtte ki magát. 2004-ben immár harmadik esztendeje a Kevermesi Művelődési Központ adott otthont a találkozónak. Ezen a rendezvényen elsődleges célunk a megye úgynevezett kiscsoportjainak és kezdő együtteseinek lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra és a közös táncolásra. A színpadi fellépésen kívül táncházakat is tartunk, ahol közös tánctanulásra és szabadtáncra is van lehetőség. A fesztivál megszervezésében jó az együttműködésünk a Megyei Művelődési Központtal, valamint a Viharsarok Néptáncszövetséggel, akik nagy segítséget nyújtottak az elmúlt találkozóhoz. Támogatásukkal lehetővé tették a gyerekek részére a játszóházat és a kézműves foglalkozásokat is.