A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

Pályázati felhívás
a Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Nemzeti Táncszínház ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal – elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel – foglalkozók részére 2009. évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól).


Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet évente: 10 fő.

Pályázhatnak:  előadóművész esetén: 1979. január 1. után születettek
alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1974. január 1. után születettek.

Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000 Ft/hó

 


Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Pályázhatnak a táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-, alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készített publikációk illetve fellépések alkalmával feltünteti, hogy Fülöp Viktor ösztöndíjas. A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak.
Az ösztöndíjas kötelezettségei:
A balettművészet területén műkődő ösztöndíjas felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre vagy szakmai továbbképzésre hazánkban vagy külföldön.
A alternatív-kortárs táncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, részt vesz legalább egy tanfolyamon, amely művészi formanyelvének gazdagítását szolgálja.
A modern táncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, részt vesz legalább egy tanfolyamon, amely művészi formanyelvének gazdagítását szolgálja.
A néptáncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy gyűjtőúton a Kárpát-medencében, amely a magyar néptánc vagy a magyar közösséggel együtt élő népek táncainak gyűjtését szolgálja, és erről dokumentálhatóan számot ad.
A koreográfus az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét: (pl. Graham, Limón, kontakt technika, stb.) Az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 15-20 perces koreográfiát készít és betanítja azt (amennyiben máshol lehetősége nincs a Táncművészeti Főiskola növendékeinek).
A tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia.
A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben.

 


A pályázati kérelemhez csatolni kell 7 példányban:
1./ szakmai önéletrajzot
2./ művészi teljesítményt bemutató DVD-t.
3./ a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlását
4./ a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listáját
5./ pályázati adatlapot


A pályázatokat a Nemzeti Táncszínházhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Sándorné Sztana Ágnes
Cím:1014 Budapest, Színház u. 1-3.
Telefon: 457-0848
Beadási határidő: 2009. február 28.


Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Táncszínház fent nevezett munkatársánál és letölthető a Nemzeti Táncszínház (www.nemzetitancszinhaz.hu), valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu ) honlapjáról.

 


Budapest, 2009. január
Nemzeti Táncszínház