A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.
A Liszt-emlékév intenzív felhozatalának részeként találkozhattunk a LA Dance Company, Ladányi Andrea társulatának Szerelmi rapszódia című produkciójával a Bárkán. Ha van értelme (és persze, hogy van) az efféle, nagyszabású rendezvényeknek, megemlékezéseknek, akkor többek közt pont az, hogy az Üllői úti színházban bemutatotthoz hasonló, friss szellemű munkáknak helyet, teret, figyelmet adjanak.


ladanyiliszt_dusa

Banális közhely, hogy a hamarosan ötvenedik születésnapját ünneplő, s bő három évtizede a pályáját járó Ladányi Andrea egyike leginnovatívabb, legfrissebb szellemű alkotóinknak-előadóinknak. Rabul ejtő személyében egyszerre van jelen évtizedek tapasztalata, tudása és egyfajta örök fiatalság, pontosabban: kortalanság. Kettősségnek látszó egység, mely keveseknek adatik meg. Nyughatatlan természettel megáldott alkotóként újabb és újabb, kivételesen figyelemre méltó művekkel, önmagából gyúrott alakokkal áll elő. Csak a közelmúlt egy-egy nagy teljesítményét citáljuk most, hirtelen ide: a Zsótér-féle Az öreg hölgy látogatásának címszerepe a József Attila Színházban, a bolgár Ivo Dimcsevvel közös, három tételes táncest a MU Színházban, a nyíregyházi „cyber” Csongor és Tünde-rendezése…
A Szerelmi rapszódia méltó és frivol, emelkedett és felvágott nyelvű tisztelgés, figyelmes, elgondolkodó megtorpanás egy kivételes életmű-alkotó előtt. A Liszt Ferencet alkotásaiban, kicsit alakjában, szellemében egyaránt megidéző, értelmező, bátran megtekerő, alig egyórás darab ízig-vérig modern, mindenféle kötelességszerű, megrendült, üresfejű közhelyöblögetéstől mentes produktum.
A viseltes, fekete festésig lecsupaszított Cseh Tamás Teremben, a Bárka nagyszínpadán berendezkedett táncmű látszólagos térbeli összevisszaságot mutat. Két oldalon a néző által szinte soha meg nem pillantható üzemi ajtók és napvilág nem járta ablakok, kötélzet, a technikai háttér sokféle, apróbb-nagyobb alkatrésze, pár lépcső tetején az öltözőkbe vezető hátsó ajtó: sok kicsi, színházi titok, a műhelység kulisszái. E „díszletben” kel életre Ladányiék Liszt-táncműve. Megannyi apró szilánkból, fikarcból, töredékből, élcből és foszlányból. Hipermodern, ám egy pillanatig sem hivalkodó technikát bevetve, emberből, testből, tehetségből, gondolatból.
A térben két ismerős: balra egy atlétikai ló, a lábakon álló, bőrbevonatú idom, mely Ladányi Vihar-feldolgozásából ismerős, ám most ráfestett zongorabillentyűk díszítik (szolgál fekvőhelyként, balettrúdként, pszeudo-hangszerént egyaránt), jobbra pedig hatalmas dobfelszerelés, mely mögött persze ott ül maga a virtuóz, Borlai Gergő is. A doberdőben, rövid időre felvillan a BL című Ladányi-Borlai kettős, e nagyszerű tánc-zene performansz jelenetsora, a dobos ölében verőt ragadó táncosnő emlékezetes képe, de az ilyesmit csak öröm viszontlátni.

ladanyiliszt_dusa2

A játék táncospárja Ladányi és Bajári Levente. Előbbin peckesen meredő tütü, utóbbin bokáig érő, akár csikósgatyát is idéző tüllszoknya. Van aztán fényes zakó, vékony nyakkendő, némi játék a nemekkel és az öltözékkel. A háttérben Kovács Martina, aprócska, pedálos harmónium előtt. Az ő, hosszan csak háttal látható, ritkán mozduló (olyankor öltöző-vetkező) alakja Lisztből idéz egy képi szilánkot. A színpad előterében, már a nézőtér dobogóihoz közelebb pedig Szigetvári Andrea (Magyar Computerzenei Alapítvány) vezetésével zajlik a hangzás-varázslat, természetesen élő egyenesben. A high-tech leglátványosabb eleme a két, pompázatos lézer-legyező, melynek éles pászmáit a finoman gomolygó füstköd teszi láthatóvá, és folyamatosan változóvá. E két, mozgó fényjáték olykor hangzik, pendül is: a táncosok maguk nyúlnak szellemhúrjaiba, mozgásuk, a fénybe villantott tagjaik szólaltatják meg a nyalábokat, egy jelenetben pedig Borlai dobverővel játszik a fénylő légszálakon. Pompás játék ez, az ember belefeledkezve gyönyörködik test, látvány és hangzás különös, szokatlan interakcióján. S belegondol: ha Liszt feltámadna s itt teremne, vajon mennyi idő múlva értené meg ezt az űrkorszaki innováció-együttest, s vajon mit szólna hozzá?
A játék egy távoli képernyőn kezdődik: Tom és Jerry-epizódot látunk. A vicces rajzfilm kockái előderengenek gyerekkoromból, láttam én ezt, s cseppet sem vagyok kevésbé elragadtatott tőle most, mint akkor. Az 1946-ban készült epizód (Cat Concerto) a halhatatlan sorozat korai szakaszának bravúros darabja volt. Tom macska, mint zongorista, hangversenyen játssza Liszt II. Magyar rapszódiáját, Jerry pedig – természetesen válogatott eszközökkel élve – az őrületbe kergeti. A rajzfilm-bejátszás erős, pimasz felvezetés: a fanyarság aztán többször visszaköszön, átjárja e feszes munka egészét.
A remek formában lévő Ladányi mellett egy szokatlan, de nem ismeretlen Bajári Leventét látunk partnerként. A Magyar Állami Operaház első magántáncosa, háta mögött pompás, klasszikus főszerepek hosszú sorával, önfeledt partner e frivol, groteszk, jókedvű és talányosságában rendhagyó játékban. A Szerelmi rapszódiában a balett-klasszikával is incselkedő Ladányi virtuóz partnerrel alkot elragadó párost. A mozgásanyag láttatni engedi mindkettejük kivételes táncosi tudását, ám a változékony hangulatok sorában-sodrában, sokarcú játékukban jelenlétük, tekintetük is nagy teret, szerepet kap. A megdolgozott, kifacsart, felszeletelt Liszt-melódiák, töredékek közt, vagy arra ráúszva ott a ma hangzása, ott a dob, az ütősök kemény zsigerig hatoló, olykor brutális futamai, ott a megpengetett lézerhúrok változó robaja, dübörgése. A Szerelmi szimfónia a mozgás és hangzás sokféleségéből alkot izgalmas, mellbevágó elegyet. Innovatív szelleme, játékossága, merészsége teszi igazi élménnyé.
A formagyakorlatokat végző, szoborszerűen szép és szigorú táncalak, Ladányié tütüben pózol, majd egyszerű gyakorlatokba kezd, farkasszemet nézve a dobok erdejével. Utóbb a földre helyezett cintányérok közt áll mozdulatlanul, dübörgő hangviharban. Moccanatlanságából dől az erő. Mozdulatlanságában besűrítve minden, visszatartott gesztus. A test némasága a test minden mondandója fölé emelkedik. Ladányi és Bajári groteszk bábsága, máskor lendületes röpte, bezártsága és határtalansága, e tágas, fekete dobozba foglalt jelenléte drámai erejűvé vastagszik. A lézernyalábokkal leszűkített térbe zsúfolt táncuk feszültsége, a test vaskos szótárának lendületes pörgetése, a szertelen játék maradandó élménnyé adódik össze egyenrangú társművészek-művésztársak remek együttműködésében, e patetikus főhajtást mellőző főhajtásban, Liszten, a lisztségen együtt gondolkodva.Szerző: Halász Tamás

Fotó: Dusa Gábor

Képek az előadásból>>