A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.
Nem ismeretlen már Budapesten a brit Random Dance társulata, nagyjából lehetett is sejteni, hogy ismét a zsigeri koreográfiát futurisztikus és virtuális elemekkel ötvöző előadás érkezik. A közönség magasan jegyzi a műfajt: a produkcióra dugig telt a Trafó színházterme, pedig ezúttal még pótsorokat is beállítottak. Wayne McGregor koreográfus progresszív előadásait a világ minden táján érdeklődés övezi, pedig az alkotó nem hirdet mást, mint tiszta és világos hatásmechanizmust és az alkotás-befogadás örömét.
A tánc és mozgás létjogosultságát minden terepen igyekszik igazolni, így a kortárs művészeti arénák és a klasszikus balett áhítatos palotái mellett nem restell Harry Potter filmben sem koreografálni, és nem áll tőle távol a popzenei klipek mozgásanyagának összeállítása sem. A „legrocksztárabb balettos” – jegyzik meg róla. Nem tudom, milyen személyiség lehet McGregor, de az előadása alapján elszánt fickónak tűnik.

randomfar_deme

A FAR szellemi hátterét a „felvilágosodás kora inspirálta, ezen belül is Diderot 18. századi enciklopédiái, amelyek először helyezték az emberi testet a figyelem középpontjába” – írja a műsorfüzet. Testből nincs hiány - némelyik férfitáncos atlétikus kidolgozottságú izomtónusain anatómiai bemutatót lehetne tartani -, sem pedig energiából, és a rendkívüli intenzitású táncosok (Catarina Carvalho, Davide di Pretoro, Michael-John Harper, Agnès López Rio, Louis McMiller, Paolo Mangiola, Daniela Neugebauer, Anna Nowak, Alexander Whitley, Jessica Wright) kíméletlenül kizsigerelik mindazt a mozgáselemet, amit a koreográfia előír. Harmóniák helyett a teljesítőképesség határait feszegető mozdulat-demonstráció tombolja ki magát. Az emelések nem csupán emelések, hanem egyben elragadások is, a másik testének elbitorlásai; a kontaktusok és érintések nem csupán találkozások, hanem kemény markolások és taszítások sorozatai. Az egész koreográfiai anyagot uralja valami férfias, vállalt keménység, mintha a test élményét a test katonáihoz illő konok, a brutálist sem kendőző pontossággal kívánná felmutatni. Van egy emblematikus kép, amikor két alak a lábujjain guggol, mintha azt mondanák, lám erre is képesek vagyunk. Ettől a fitogtatástól pedig nyersebb és ösztönösebb lesz az előadás kínálta testélmény - mondhatnánk, hogy húsbavágóbb -, határozott felismerést és hangsúlyozott ráébresztést közvetít. Talán ebben a kontextusban érdemes keresgélni a felvilágosodással való kapcsolatot.

Ugyanakkor a kíméletlenség mögül nincsenek száműzve az emberi pillanatok, az érzelmek, sőt a humoros momentumok sem. A nyitó duett egészen intim. Négy fáklyás fényében egy pár ismerkedik egymással lírai, de egyben végtagjaik fizikai lehetőségeit feszegető, groteszk lényként, és majd ez a testeket önálló organizmusként mozgató táncnyelv fejlődik tovább és vesz egyre vadabb irányokat, s végül csitul el újra. De az egymást sebző zabolátlanság közepette is fel-felvillan valami könnyed irónia. Az egyik férfi két mozdulat közt váratlanul puszit nyom a partnere arcára. Egy másik páros az izzasztó etűd után nagyot sóhajt, mintha megkönnyebbültek volna. Vagy míg a színpad bal felén egy hármas életre-halálra gabalyodik össze, a másik oldalon ketten jól látható gesztusokkal vitatkoznak valami oda nem illő dolgon, majd hirtelen véget ér a hármas akció sorozata, a beszélgető kettős viszont kiegészül egy harmadikkal, és most ők kezdenek egy komoly és koncentrált mozgássorba. Folyamatosan fejlődik és pulzál az előadás, egy pillanatra sem érezni a rutint, ötlettelenséget, valami mindig tovább lendít.

randomfar_deme3

Különös kanyargásokon vezet keresztül Ben Frost zenéje is, ami elsősorban két pólust erősít. Végigvonul egy misébe illő emelkedett hangzás, amelyben egyetlen női hang énekel tisztán, mint egy áriában; a kíméletlen megindulásokat viszont a látványhoz igazított elektronikus hangrendszerek uralják, a torzított metál dübörgő nyugtalanítástól kezdve az elektromos kabócazengés bágyasztó zsongásáig. S ugyanígy két pólus közt számos variációval ingázik az előadás vizuális érdekessége, egy képzőművészeti ihletettségű fénytábla. A világítástervező, Lucy Carter legizgalmasabb munkája egy fényinstalláció, ami végtelenül egyszerű (és éppen ezért varázslatos) elven nyugszik, a vezérelhető fény-árnyék irányokon és arányokon. Egy felfüggesztett, méretes táblába fémes pálcák vannak beleszúrva, és szépen kimérve egymástól, katonás rendben sorakoznak a világos felületen. Minden pálca négy oldalán lámpácskák néznek négy irányba, amelyek hol felgyulladnak, hol elalszanak, hol együtt, hol külön, hol egy irányba világítva, hol össze-vissza, ahogy a koncepció éppen kívánja, és természetesen mindig más és más árnyékot vetve. Már az egyenletes világításnál is szép látvánnyá állnak össze a perspektivikus rendbe hajló pálca-árnyékok, de egészen különleges és eltérő hatások váltakoznak, ahogy véletlenszerűen pulzálnak, és puha atmoszférát varázsolnak maguk köré, vagy éles, bántó hidegséggel gyúlnak ki, máskor fénycsíkként söpörnek végig a táblán, esetleg háttérvilágításként állnak a táncosok sötét sziluettjei mögött. Egy ízben pedig a világítás bravúrosan úgy váltakozik, hogy az árnyékok monitoron pergő elektronikus számformákat rajzolnak ki. Elnézegeti az ember hosszasan, és szívesen elviselné, ha még szervesebben kapcsolódna össze a koreográfiai elemekkel, az alatta táncoló emberi testek ritmusával. A kettő ugyanis valamiféle szimbiózist alkot. A fénytábla az elején átveszi a fáklyáktól a világítást, és megnyitja, majd a végén pedig lezárja hátul a teret. Az előadás folyamán pedig a táncosok fölé emelkedik, mint egy felirat-élőlény, egy időnként fenyegető, időnként pedig barátságos fényt szuszogó árnyék masztodon lesz, amire a táncosok olykor fel is néznek, mintha várnának tőle valamit. Nem tudjuk meg, mit, de ahogy a zene párbeszédbe lép a mozgással, úgy felesel a fényállat is virgonc árnyékaival a táncos elemekre. Ha úgy tetszik, sajátos transzparense lesz egy bonyolult és kiismerhetetlen, élő és dinamikusan változó „felvilágosodásnak”.


Szerző: Sz. Deme László