A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

fenyvesmark
FENYVES MÁRK
Fenyves Márk (1973) mozdulatmûvész, orkesztész, koreográfus, pedagógus, kutató, szervezõ, látványtervezõ. Egyetemi oklevél MA (1998 MIE-MOME), Mozdulatmûvész, Esztétikus Testképzõ - Kinetológus (1997 MMKE-HIETE), Modern tánc Pedagógus (2006 MTF). A magyar mozdulatmûvészet jelenkori képviselõinek egyike.
Képzõmûvészeti tanulmányai (1987-91) mellett Eck Imre koreográfiáinak hatására kezd táncolni. Orkesztika tanulmányok Tatai Mária (1991-1995), Keresztúri Ildikó (1992-1993) és Dr. Dienes Gedeon (1995-2005). A mozdulatmûvészetet eredeti forrásból sajátítja el, Berczik Sára növendéke (1995-1999); E. Kovács Éva, Szöllõsi Ágnes, Kármán Judit, Egri Zsuzsa, és másoké. 1994-tõl kortárstánc és klasszikus tánctechnikákkal ismerkedik (Gálik Éva, Hargitai Ákos, Fülöp Viktor, Kolozsvári Dóra, Goda Gábor, Lõrinc Katalin, Ide van Heiningen, stb.). 1993-tól fénytervezést tanul: Király Sándor, Polgár Csaba, Árvai György, Kovács Gerzson Péter, Ross Cameron.
Táncosként, elsõként az Orkesztika Mozdulatszínház tagja (1992-1995), majd a Dekadance és más csoportoké. A mozdulatmûvészet megõrzése és fejlesztésének céljából Pálosi Istvánnal létrehozza a Duncan-Dienes Orkesztika Iskolát (1997), Mozdulatmûvészeti Stúdiót (2001), valamint a Magyar Mozdulatmûvészeti Társulatot (Még 1 Mozdulatszínház, 1995), melynek mûvészeti vezetõje, táncosa, koreográfusa és látványtervezõje.
Pedagógusként 1992-tõl orkesztikát, mozdulatmûvészetet, táncelméletet és történetet,
mûvészettörténetet, képzõmûvészetet tanít Magyarországon és külföldön, 2002 óta rendszeresen a PPKE-BTK-n és a SOTE-EFK-n. Külföldön: Moszkvában, Varsóban, Prágában a Duncan Center Conservatoryban tanított. 1994-tõl szakértõként és elõadóként részt vesz több pedagógiai, mûvészeti, kutatóintézet és múzeum szakmai programjában.
Tánckutatóként szakterülete a magyar modern tánc módszertani és pedagógiai sajátosságai,
elmélete, gyakorlata és története. Számos kiállítás és kiadvány szerkesztõje. 1997 óta aktív szerepet vállal a szakmai közéletben.


TISZTSÉGEK: Kortárs Táncszínházi Egyesület vezetõségi tag (1997-2002); Orkesztika Alapítvány kuratóriumvezetõ (1998-); a Magyar Táncművészek Szövetségének elnökségi tagja, oktatási és tudományos szekció képviselője (2008-).
Fõbb Publikációk: Mozdulatmûvészeti Sorozat (1999-), A Dokumentumok tükrében (2005).

DÍJAK: Alternatív Színházi Szemle (2000, 2001, 2002, 2006), Különdíj veszprémi III., IX.
Országos Kortárs Összmûvészeti Fesztivál, A Tánc Fesztiválja (2000, 2006). Fülöp Viktor ösztöndíj (2005, 2008). Táncmûvészetért díj - Magyar Táncmûvészek Szövetségének díja (2006).