A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

Az NKA Táncmuvészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet független, hivatásos alternatív táncmuvészek, tánccsoportok részére 2005. október 1 - 2006. szeptember 30. között megvalósuló programok támogatására. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!


1. Új produkciók megvalósítására

Altéma kódszáma 1534

Pályázni lehet:

díszletre, jelmezre, tiszteletdíjra és annak járulékaira, jogdíjakra, promóciós, valamint reklám- és propaganda-költségre

2. Meglévő produkciók bel-és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma 1518

Pályázni lehet:

tiszteletdíjra és azok járulékaira, jogdíjakra, útiköltségre, szállásköltségre, csoportos étkeztetésre, szállításra, biztosításra, ATA-carne-ra, promóciós, valamint reklám-és propaganda költségre, a forgalmazáshoz szükséges felújítás esetén jelmez-, és díszletköltségre

A pályázatok 2005. október 4-ig beérkezően nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Részletek a www.nka.hu oldalon