A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

Az új regény, ezzel a francia új hullám egyik ikonjának tartott Marguerite Duras recsegőn archivált rádióinterjúja festi alá az előadás első strófáját. A magyar fordítás ugyan a nézőtéri széken lapul, de a beszéd zenéje, ha úgy tetszik, a beszédzene ennek ismerete nélkül, önmagában is hordozza Carlotta Ikeda előadásának velejét: az egymásba olvadó életet és elmúlást.

A hölgy Hiroshimát említi a felvételen. A megidézett szellem, Marguerite Duras munkája az 1959-ben készült Szerelmem, Hiroshima című film forgatókönyve. A mozi (és az új regény) sajátja, hogy felbontja a hagyományos mesemondó szerkezetet, és főszereplőjévé magát az elbeszélést teszi. A forma virtuóz módon kerekedik a történet fölébe, és a dimenzióváltások a bontakozó románc mellett az atombomba pusztító felhőjét is megmutatják. Nem véletlen hát, hogy Carlotta Ikeda olyan idézetet választott prológusul, amelyben Hiroshimáról és annak léleknyomorító pusztításáról szólnak. A butoh táncelőadásban hasonlóan kerül felszínre a forma, hogy láttassa a mélyet, mint a francia filmben. A mozgáskincset tekintve a végletesen lassú mozdulatok hordozzák az igazi filozófiát.Ezek mellett Carlotta Ikeda produkciójában kevésbé élvezetes elemek is feltűnnek, amelyek olyasfajta monológ formájában kerülnek színpadra, amely nem talál (talán nem is keres) utat a nézőhöz. Carlotta Ikeda nem kívánja produkálni magát, lelke tiszta forrás, amelyből minden sallang nélkül tör elő a rettegés és a megingathatatlanság. Emberi ereje csodálnivaló, művészi ereje kopottabb. Bár érdemes megvizsgálni, hogy az általam bezárkózásnak, előadói elbizakodottságnak ítélt befelé fordulás nem a nyelvrendszer része-e, amellyel a felgyorsult és az individuumot megőrlő világ ellen tiltakozik a művész. A rendre visszatérő maszturbációs motívum és a hátulról szembefordulás ismétlődő aktusa mindenesetre nem rejt annyi tartalékot, ami sokadszori elsütésükkor is felfedezésre ingerlővé tenné őket. Az előadó korából is származó magasztosság a (szándékos) debilitással, a tartás a kiszolgáltatottsággal váltakozik, és igen nehezen eldönthető, hogy amin a cinikusabb néző kacag, azt tréfának szánta-e Carlotta Ikeda, vagy a jelenet technikai nehézségek miatt tűnik esetlennek. A művész arca maszkként torzul különböző szenvedésfintorokba, ez a letisztult japán ornamentikát kiválóan ötvözi a túláradó szenvedélyességgel, amely a butoh lényege is volna: attraktív és tiszta, mégis kifejező formát ad a formátlanul kerengő szenvedélyeknek.

A koreográfia önnön nagysága alatt roskadozik, bár filozófiailag kétségtelenül értékes: az emberélet stációi, az ezekhez kötődő szexualitás, a külső ártót kizáró belső vándorlás egyaránt megjelenik a produkcióban. Véleményem (és a tapasztaltak) szerint Carlotta Ikedát sokkal inkább csodálja a közönség múzeumi tárgyként, mint megrázóan érvényes gondolatokat tolmácsoló médiumként. Pontosabban: a gondolatok természetesen megrázóan érvényesek, a médium nem ragyog vakító fénnyel. A tisztelet még nem hoz magával katarzist. A fehérre mázolt arcú Carlotta Ikeda emellett rendkívül kifejező előadó. Más kérdés, hogy az ábrázolni kívánt rebbenékeny és lágy szépség megmutatásához már nincs meg a hamvassága. Így az erre irányuló jelenetek csak idézőjelesek lehetnek. Az elmúlásban rejlő bágyatag hangulat azonban kísérője a színpadon.

A koreográfia költői gyönyörűség, a képek között több emlékezetes is akad. A világító zöld háttér előtt a művész egy fa irányába indul, amely lassan, a mozdulatlanság illúzióját keltő lassú mozgással kiúszik a képből. Az élet is hasonló észrevétlenséggel suhan el: el sem kezdődik igazán, máris véget ér. Ha ez a megjegyzés közhely, hát az előadás gondolatai is azok, hiszen többnyire ilyenféléknek ad testet, adja saját testét Carlotta Ikeda. Messzire mutat az előbb említett fa: megidézi az Édent – amelyet eszerint nemigen érhetünk el, csak délibáb formájában lehet jelen az életünkben. És felidézheti Samuel Beckett semmibeli fáját is, amely mellett a két kivetett Godot-ra várakozik. Szép és groteszk, teremtő és pusztító így váltakoznak az előadásban. A kicsiny és tiszta játéktérbe kövek lógnak a magasból: ezek ingaként jelzik az örökkévalóságot. A szépségessé korhadt fa mellett ezek hívják a természetet a színpadra.
A könnyed és szellemes jazzre komponált tapsrend azonban utólag is elhelyez egy idézőjelet. A bohócdívaként vonuló Carlotta Ikeda nagyságát tehát éppen ő maga kérdőjelezi meg, és mosolyog nézőire. És ebben a szerepben már jóval rokonszenvesebb, mint a túlszenvedő váteszében, amely ezek szerint – torz tréfa volt csupán. Minden tükröződés kérdése, Carlotta Ikedának merev maszkja mögött így lehet ezer arca.

 

Szerző: Halász Glória

Fotó: Photo Lot