A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.
Az UNESCO támogatásával működő IFPC (International Fund for the Promotion of Culture) 2003/2004 -re ösztöndíjat hirdetett meg fiatal művészek részére, a fogadó külföldi intézmények által meghirdetett témákban.

A tanulmányokra az alábbi területekről lehet jelentkezni: tánc, zene, színházművészet,multimédia,vizuális művészetek.
A pályázatokkal kapcsolatban a www.unesco.org/culture/ifpc címen és a Magyar UNESCO Bizottságnál Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Svájci táncösztöndíj

A Conseil International de la Dance (CID) 2003. augusztusa és 2004. júliusa közötti (1 iskolaévre szóló) svájci ösztöndíjat hirdet 16-18 éves diákoknak klasszikus balett,pas de deux,modern és spanyol táncok,klasszikus és kortárs repertoire témakörökben.
Bővebb információ:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival keretében megrendezendô danceWEB 2004 kortárs tánccal foglalkozó fiatal koreográfusok és táncosok számára nyújt szakmai továbbképzési lehetôséget. A kurzus 50 résztvevôjét 30 ország jelentkezôibôl válogatják.

Jelentkezési határidô: 2004. február 2. (on-the-move)

http://www.danceWEBeurope.net

Az UNESCO-Aschberg program keretében koreográfusok és táncosok pályázhatnak
hathetes nairibi-i (Kenya) ösztöndíjat, melyet 2004. augusztusa és 2005. júniusa
között vehetnek igénybe.
Beadási határidô: 2004. április 30. (C-News, Culturelink Newsletter)

Bôvebb információ:
Compagnie Gaara; 46, rue Servan, 75011 Paris, France - M. Opiyo Okach, Mme
Claire Gélineau
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.gaaraprojects.com

(33-1) 48 05 50 94
(33-1) 48 05 50 94

A Csehországban elismert Prágai Tánc Konzervatórium vezetősége
pályázatot ír
ki külföldi diákok részére (lehetőleg fiúk), Közép - és Kelet
Európából.

Pályázati feltételek:
- az iskola profiljának megfelelő intenzív érdeklődés és együttműködés
a
minőségi fejlődés érdekében
- haladóknak klasszikus tánc, modern tánc előképzettség
- az ösztöndíj minimális időtartama 6 hónap
- betöltött 14. életév
- szülői beleegyezés szükségessége (a 18 éven aluli diákok számára)
- előny, a minimális angol nyelvtudás

Konzervatórium ingyen biztosítja az alábbi feltételeket:
- minden lehetőséget megad a pájázónak, oktatási és művészeti téren
- koreográfiák betanulása , előadásokban való részvétel a saját
korcsoportjával
- repertoár betanulása és színpadi gyakorlat megszerzése a Ballet
Prague
Junior-ral, a konzervatórium együttesével
- félévi és évvégi vizsgák jegyekkel való értékelése és hivatalos
bizonyítvány kiadása az elvégzett évről, időszakról
- intenzív felkészítés professzionális együttesek próbatáncaira (utolsó
évfolyamos növendékek számára)

A Prágai Tánc Konzervatórium fizeti a fent sorolt kiadásokat
(a képzés egy éves díja: 132.000,- CZK = 4.100,- EUR = 1 100 000 Ft).


A diáknak kell fizetnie (abban az esetben ha iskolája vagy szponzor nem
fizeti):
- utazás
- egészségbiztosítás
- szállás, étkezés: az iskolának lehetősége van olcsó diákotthon,
kollégium
kiközvetítésére (szállás napi kb. 4 EUR) étkezés ugyan ott (napi kb. 3
EUR)


Minden ösztöndíjra jelentkezőnek rendelkeznie kell:
- pontosan kitöltött jelentkezési lap (amit mellékeltünk)
- önéletrajz (Curriculum Vitae)
- civil fotó (ha lehetőség van rá színpadi vagy próbatermi fotó,
esetleg
videóanyag küldése)
- írásos szülői beleegyezés (a 18 éven aluli diákok számára)


Ez a projekt elősegíti országaink, iskoláink és kultúráink közötti
együttműködést, hozzájárul és gazdagítja a jövő táncművészeinek
továbbképzését, szakmai fejlődését.
A TCP szeretne megtanítani minden érdeklődő diákot a hivatásos
(klasszikus
és modern) táncéletre, továbbá a tánc- és a színházi munka elméleti és
gyakorlati ismereteinek megszerzésére, hogy a fiatal táncos generáció
felkészülhessen és megfelelő tudással rendelkezzen az aktív és
öntudatos
munkához, napjaink művészetének, táncművészetének továbbfejlődése
érdekében.

Antonín Schneider
Igazgató


Magyar nyelvű elérhetőség :
Kéri Nagy Béla Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Prágai Tánc Konzervatórium
Dance Center Prague - Conservatoire, Non-profit organization
Registered office: U Větrníku 3, 162 00 Prague 6, Czech Republic

phone: (+420) 220 611 980 phone-fax: (+420) 220 610 308
fax:
(+420) 220 610 306
http: www.tanecnicentrum.cz E-Mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Népmuvészeti és a Táncmuvészeti Szakmai Kollégiumok közös pályázatot hirdetnek a 2004. évben is folyamatosan és magas színvonalon muködo, nem hivatásos, alternatív tánccsoportok és két évnél nem régebben minosített néptáncegyüttesek részére, kizárólag repertoárjuk új táncmuvekkel való bovítésére
A pályázathoz csatolni kell:
ˇ a koreográfus szakmai önéletrajzát,
ˇ a bemutatandó koreográfia leírását (tánctípus, táncdialektus, cím, szinopszis),
ˇ néptáncegyüttesek minosíto oklevelének másolatát,
ˇ alternetív táncmuvészeti csoportok kétéves, folyamatos szakmai tevékenységének leírását.
Pályázni lehet:
tiszteletdíjra és annak járulékaira (koreográfus, zenei kíséret, betanítás)
terembérlet
Az igényelheto támogatás összege: maximum 400 000 Ft
Altéma kódszáma: 8117
A pályázatok
2004. április 26-ig beérkezoen
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H 1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidon túl érkezo pályázatok érvénytelenek.

A Fővárosi Közgyűlés Kultu ális Bizottsága a 2004/2005. évadra meghirdeti a
Fővárosi Közművelődési és Tudományos Alap
pályázatát.


PÁLYÁZHATNAK:
Közművelődési és tudományos intézmények, alkotóközösségek, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek.
A pályázat kedvező elbírálásának alapfeltétele, hogy a pályázat tárgyát képező elképzelés rendezett pénzügyi háttérrel és saját fedezettel is rendelkezzen, továbbá Budapesten valósuljon meg.
A döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban részt vevő személyek nem pályázhatnak.

PÁLYÁZNI LEHET:
- Budapest kulturális életének egészét gazdagító, hagyományápoló vagy új hagyományt teremtő rendezvényekkel, amelyek a budapestiek minél szélesebb köréhez szólnak, vagy éppen elszigeteltebb csoportokat vonnak be a kulturális életbe;
- az Európai Unióról szóló programok, ismertető-tájékoztató előadások szervezésével Budapesten;
- a budapesti gyermekeknek szóló programkínálatot gazdagító események megrendezésére;
- a várossal, a város történetével, művelődéstörténetével, kulturális állapotával összefüggő kutatások, kiadványok elkészítésére;
- tudományos ismeretterjesztő programok létrehozására (előadás, szabadegyetem, tanfolyam, stb.).

NEM NYÚJTHATÓ BE PÁLYÁZAT:
- filmgyártásra és -forgalmazásra, televíziós és rádióműsorokra;
- könyvkiadásra Budapesthez nem szorosan kötődő témákban;
- utazásra, külföldi kiállításra, előadásra vagy tanulmányútra;
- ösztöndíjra, szociális támogatásra;
- intézményi működési költségekre.

A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA:
Pályázni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V. Károly krt. 28.) beszerezhető, illetve a Városházi Lapok www.budapest.hu internetcímén letölthető űrlap kitöltésével lehet. A pályázati űrlapot és a hozzá tartozó max. 3 gépelt oldal szöveges indokolást, valamint a részletes költségvetést 1 példányban a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályára (cím: 1364 Budapest 4, Pf. 1.) kell benyújtani, kizárólag postai úton.
A postára adás határideje: 2004. április 30.
A hiányosan kitöltött pályázatok nem érvényesek.
A pályázónak jeleznie kell, hogy az adott programmal a Fővárosi Önkormányzat egyéb kulturális alapjaihoz pályázott-e. Egyúttal nyilatkoznia kell az elmúlt évben kapott támogatásokról és elszámolásukról. Amennyiben a pályázó a korábbi, lejárt határidejű támogatási összeggel nem számolt el, új, nyertes pályázata összegének utalására nem kerülhet sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program leírását, a megvalósításban részt vevő közreműködők nevét, a tervezett helyszínt, a várt nézőszámot, a helyszín befogadó nyilatkozatát, valamint a program részletes költségvetését. A Bizottság által megítélhető legkisebb támogatás összege 100 eFt.
A pályázatokról a Közművelődési és Tudományos Szakértői Testület javaslatainak figyelembevételével, az oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága dönt 2004. június 30-ig, az eredményről minden pályázó értesítést kap. Az értesítést követő 30 napon belül a csak megtekintésre beadott mellékleteket kérjük elvinni, mivel tárolásukról gondoskodni nem áll módunkban. A támogatottal a Kulturális Bizottság szerződést köt, az átutalás feltétele az aláírt szerződés visszaküldése. Az eredményes pályázók propaganda-anyagaiban, valamint megjelenő kiadványaiban a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságát mint támogatót fel kell tüntetni.
A 2004. évi elnyert támogatási összegek felhasználásáról 2005. március 31-ig kell elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a számlamásolatokat, az összesítőt és egy rövid szakmai beszámolót. Az Alap segítségével megvalósult rendezvények, produkciók kiadványaiból az elszámolással egy időben egy példányt be kell nyújtani a Kulturális Ügyosztályra.
A Közművelődési és Tudományos Alap eredményes pályázóinak neve, a megvalósítani kívánt cél, valamint az elnyert támogatási összeg nyilvánosságra kerül. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztálya. Tel: 327-1113.
Budapest, 2004. március
Körmendy Ferenc
Elnök

A Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a 2004/2005. évadra meghirdeti a
Fővárosi Színházi Alap
pályázatát.


PÁLYÁZHATNAK:
Struktúrán kívüli színházak, színházi csoportok, továbbá magánszemélyek egyedi produkciókkal és konkrét évadtervekkel, valamint költségvetési intézményként, továbbá kht-ként működő kőszínházak kizárólag az a.) pontban megjelölt célokra.
A pályázat kedvező elbírálásának alapfeltétele, hogy a pályázat tárgyát képező elképzelés művészeti és repertoár-értéke kiemelkedő legyen, rendezett pénzügyi háttérrel és saját fedezettel is rendelkezzen, továbbá Budapesten valósuljon meg.
A döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban részt vevő személyek nem pályázhatnak.

PÁLYÁZNI LEHET:
a.) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára élvezhető, igényes kortárs és klasszikus darabok bemutatására, illetve stúdiószínpadi műhelymunkára;
b.) játszóhellyel rendelkező struktúrán kívüli művészeti műhelyek, illetve befogadóhelyek szakmai programjainak megvalósítására, évadtervére;
c.) befogadó-nyilatkozattal rendelkező művészeti együttesek munkájának produkciós támogatására (új bemutatóra és továbbjátszásra);
d.) a szakmai sajtó legjelentősebb kiadványainak megjelentetésére, előadások, szakmai rendezvények dokumentálására.

NEM NYÚJTHATÓ BE PÁLYÁZAT:
- utazásra, külföldi tanulmányútra, külföldi vendégjátékra;
- ösztöndíjra, szociális támogatásra;
- intézményi működési költségekre;
- amatőr együttesek (színjátszókörök) tevékenységére.

A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA:
Pályázni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V. Károly krt. 28.) beszerezhető, illetve a Városházi Lapok www.budapest.hu internetcímén letölthető űrlap kitöltésével lehet. A pályázati űrlapot és a hozzá tartozó max. 3 gépelt oldal szöveges indokolást, valamint a részletes költségvetést 1 példányban a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályára (cím: 1364 Budapest 4, Pf. 1.) kell benyújtani, kizárólag postai úton.
A postára adás határideje: 2004. április 30.
A hiányosan kitöltött pályázatok nem érvényesek.
A pályázónak jeleznie kell, hogy az adott programmal a Fővárosi Önkormányzat egyéb kulturális alapjaihoz pályázott-e. Egyúttal nyilatkoznia kell az elmúlt évben kapott támogatásokról és elszámolásukról. Amennyiben a pályázó a korábbi, lejárt határidejű támogatási összeggel nem számolt el, új, nyertes pályázata összegének utalására nem kerülhet sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program leírását, a megvalósításban részt vevő közreműködők nevét, a tervezett helyszínt, a várt nézőszámot, a helyszín befogadó nyilatkozatát, valamint a program részletes költségvetését. A Bizottság által megítélhető legkisebb támogatás összege 100 eFt.
A pályázatokról a Színházi Szakértői Testület véleményének figyelembevételével, az oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága dönt 2004. június 30-ig, az eredményről minden pályázó értesítést kap. Az értesítést követő 30 napon belül a csak megtekintésre beadott mellékleteket kérjük elvinni, mivel tárolásukról gondoskodni nem áll módunkban. A támogatottal a Kulturális Bizottság szerződést köt, az átutalás feltétele az aláírt szerződés visszaküldése. Az eredményes pályázók propaganda-anyagaiban, valamint megjelenő kiadványaiban a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságát mint támogatót fel kell tüntetni.
A 2004. évi elnyert támogatási összegek felhasználásáról legkésőbb 2005. április 30-ig kell elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a számlamásolatokat, az összesítőt és egy rövid szakmai beszámolót. Az Alap segítségével megvalósult rendezvények, produkciók propaganda-anyagából, műsorfüzetéből (amennyiben készül, videofelvételéből) az elszámolással egy időben egy példányt be kell nyújtani a Kulturális Ügyosztályra.
A Színházi Alap eredményes pályázóinak nevét, a megvalósítani kívánt célt, valamint az elnyert támogatási összeget közzétesszük. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztálya. Tel: 327-12-91.
Budapest, 2004. március
Körmendy Ferenc
elnök

Az indiai Kerala állambeli Bhaskara College of Fine Arts klasszikus tánckurzusaira (bharathanatyam, mohiniattam, kathakalivesham) várja hallgatók jelentkezését. Indián kívüli jelentkezôk 50% kedvezményt kapnak a tandíjból (a Heritage India Foundation támogatásának köszönhetôen), illetve egyéni elbírálás alapján lehetôség van teljes ösztöndíjra is.
Jelentkezési határidô: 2004. július 15.
Bôvebb információ:
Bhaskara College of Fine Arts - Chithra Mumtaz
Info: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.heritageindiafounation.com, http://www.bhaaskara.org

Az International Dance Council - CID (nemzetközi tánctanács) DanceMobility címu programjára táncosiskolák, együttesek, tanárok és kutatók jelentkezhetnek. (KultúrPont)

Bôvebb információ:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.cid-unesco.org

pályázati felhívás - Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság szám: EAC/39/04

(2004/C 174/21)


1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
A "Kultúra 2000" program hozzájárul az európai nemzetek
közös kulturális térségének előmozdításához. A Közösség
minden évben támogatja a társulások vagy hálózati alakulatok
által kivitelezett éves és többéves projekteket. Az éves projektekben
legalább három, illetve a többéves projektekben legalább
öt, a "Kultúra 2000" programban résztvevő tagállam kulturális
szervezőinek kell közreműködnie.
A "Kultúra 2000" program 1. tevékenységi köre (éves
projektek) a zene- és színművek bemutatása, a kulturális
örökség, a plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a
könyvek, valamint a fordítás területén biztosít támogatást.
A "Kultúra 2000" program 2. tevékenységi köre (többéves
projektek) a zene- és színművek bemutatása, a kulturális
örökség, a plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a
könyvek területén biztosít támogatást.


2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK
A támogatásra jogosult pályázók a jogi személyiséggel
rendelkező köz- és magánszervezetek, akiknek fő tevékenységi
köre a kulturális szférához kapcsolódik.
Ezeknek a szervezeteknek a programban részt vevő alábbi országokban
kell székhellyel rendelkezniük:
 -az EU 25 tagállama 2004. május 1-jétől kezdve,
 -a három EGT/EFTA ország (Izland, Liechtenstein és
Norvégia),
 -a csatlakozni kívánó országok, amelyeknél a részvételhez
szükséges előkészületek megvalósultak.


3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT IDŐTARTAMA
E pályázati felhívás alatt támogatott projektek teljes költségvetése
körülbelül 28 millió euró (1. és 2. tevékenységi kör).
Az éves projektekre igényelhető támogatás 50 000 és 150 000
euró között van, és nem lépheti túl a projekt teljes támogatható
költségvetését.
Fordítási projektekre a közösségi támogatás fedezi a fordító(k)
díjazását a pályázatba foglalt összes könyvre (minimum 4,
maximum 10 támogatható könyv) feltéve, hogy ezek nem
haladják meg az 50 000 eurós összeget vagy a teljes kiadási
költség 60 %-át.
A többéves projektekre igényelt támogatásnak 50 000 euró
felett kell lennie, de nem haladhatja meg az évi 300 000 eurós
szintet, valamint a teljes támogatható költségvetés 60 %-át.
A projekteknek 2005. november 15. előtt el kell kezdődniük.
Az éves projektek időtartama 12 hónapnál nem tervezhető
hosszabbra. A többéves projektek időtartama minimum 24
hónap, de 36 hónapnál nem tervezhető hosszabbra.
Rendkívüli körülmények között és a kedvezményezett által
kellően indokolt esetben egy módosítási eljárással a kiválasztott
projektek időtartamának 6 hónapos meghosszabbítására
lehetőség van.


4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A közösségi finanszírozásra irányuló pályázatok benyújtási
határideje az alábbiak szerint alakul:
 -Éves és fordítási projektekre: 2004. október 15.
 -Többéves projektekre: 2004. október 29.


5. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ
A részletes leírás és a jelentkezési formulák a Bizottság internetes
oldalán érhetők el:
http://europa.eu.int/comm/culture/ac/index_en.html
A támogatást igénylő pályázatokat a részletes leírásban rögzített
feltételek tiszteletbentartásával és a részletes leírásban rendelkezésre
álló formában kell benyújtani.
2004.7.6. C 174/21 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU

Részletes információkat a Kultúrpont Irodától is lehet kérni!